Labrador Cargo støtter Nordisk Safari Klubs initiativ

”Project conservation”

Kære alle sammen og et rigtig godt nytår til jer.

Som I allerede ved, er jagten både i Danmark og i udlandet under kraftig beskydning, både i trykte og sociale medier og nogle steder endda direkte på jagtstedet. Mange af disse påstande er usande, ubegribelige og oftest helt usaglige. Desværre er der mange af dem, og de bliver flere og flere. Vi har alle en interesse i at tage til genmæle og støtte om de initiativer, der forklarer hvad jagten er og hvad den betyder for os alle sammen. Både når vi møder deciderede jagtmodstandere ansigt til ansigt, men også når nogen udefra taler vores sag.

At tale en sag offentligt koster penge. Flere end vi hver især har. Men hvis vi går efter det gamle ordsprog med ”mange bække små” tror jeg alligevel at vi kan komme frem.

Nordisk Safari Klub har startet et initiativ op de kalder ”Projekt conservation”.

Formand Christian Jensen giver nogle få linjer om projektet.

Nordisk Safari Klub har taget initiativ til stiftelse af en professionel international kommunikationsenhed hvis primære formål bliver, at synliggøre jagten ved at udbrede kvalitetssikret information om bæredygtig jagt i det offentlige rum.

Kommunikationsenhedens opgaver bliver blandt andet:

  • At indsamle, kvalitetssikre, bearbejde og dele data
  • At udarbejde publiceringsklart materiale i form af f.eks. artikler og debatindlæg
  •  At eksponere jagten proaktivt gennem udgivelser i massemedier og deltagelse i debatter
  • At reagere hurtigt og effektivt på angreb på jagtsagen i det offentlige rum
  • At etablere internationale netværk af medier, politikere, eksperter, jægere og organisationer
  • At skabe samarbejde mellem forskellige aktører med samme mål
  •  At gøre pro-jagt materiale tilgængeligt på flere sprog
  •  At informere og uddanne jægerne om de gode argumenter gennem jagtmedierne
  •  At informere baglandet løbende om indsatsen

Kommunikationsenheden vil arbejde primært i Norden, men også i resten af verden.

Initiativet vil blive søgt finansieret af donationer fra virksomheder, organisationer og privatpersoner. Kommunikationsenheden får et selvstændigt budget og sin egen økonomi. Nordisk Safari Klub vil stå for den praktiske del af organisationen herunder fundraising og projektledelse, mens de praktiske opgaver omkring kommunikationen bliver løst af professionelle kontraktansatte medarbejdere. Kommunikationsenheden starter med øjeblikkelig virkning i et omfang svarende til den aktuelle økonomi.

Nordisk Safari Klub har indgået aftale med jagt-kommunikatøren Jens Ulrik Høgh om at stå for den praktiske del af arbejdet i den nye kommunikationsafdeling.

Labrador Cargo ønsker at støtte op omkring projektet. Vi vil derfor som et forsøg afregne hver af vores kunder 100,00 kr. per faktura vi sender ud. Disse 100 kr. er momsfrie og vil ubeskåret gå direkte til Nordisk Safari Klub. Vi kalder linjen for ”Hunters voice”. Vi spytter selvfølgelig også selv i kassen og lægger 15% til det indsamlede beløb, inden vi overfører.

Vi vil gerne understrege, at det er helt frivilligt om man vil være med eller ej. Hvis man ikke ønsker at støtte betaler man bare 100 kr. mindre og vi krediterer beløbet.

Vi håber at I vil tage godt imod dette initiativ.

I kan se mere på https://www.nordisksafariklub.com/

De bedste jægerhilsner fra Ravnholt

Marlene Jürgensen

Labrador Cargo